Ngọc Bội Dây Treo

Ngọc bội số 8 phát tài ngọc Miến Điện,có tác dụng chiêu tài phát lộc S264

Ngoc boi so 8  quat mai hoa S264-02 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội số 8 phát tài đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 37.5cm x 4.8cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: Biểu tượng của chiêu tài phát lộc. + Cách sử dụng: Ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc. +

Ngọc bội tỳ hưu mang lại may mắn về tài lộc, bổ trợ sức khỏe S233

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 40cm + Khối lượng: 46g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, bổ trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo phòng khách, phòng làm việc. + Giá:530,000VNĐ

Ngọc bội lồng đèn,mang lại bình an cho người sử dụng S252

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đèn lồng đá ngọc Miến Điện + Kích thước (dài): 32cm + Khối lượng: 26g + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: Ngọc bội treo xe, treo trong phòng làm việc, phòng khách. + Giá:390,000 VNĐ

Ngọc bội 1 nén vàng và lồng bình an ngọc Miến ĐiệnS261

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội nén vàng + lồng bình an ngọc Miến Điện ( Hồng Kông). + Kích thước (dài): 37cm + Khối lượng: 20g + Ý nghĩa:Vật phẩm mang lại bình an, tài lộc dồi dào + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm

Ngọc bội 1 hồ lô ngọc Miến Điện,mang lại bình an, sức khỏe S263

Ngoc boi 1 ho lo S263-02 + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 37cm + Khối lượng: 20g + Ý nghĩa: Vật phẩm mang lại bình an, sức khỏe + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,… + Giá:390,000VNĐ

Ngọc bội lồng bình an đá ngọc Miến Điện S285

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội lồng bình an đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 34cm + Khối lượng: 27g + Ý nghĩa: Biểu tượng của bình an. + Cách sử dụng: Ngọc bội treo xe, treo trong phòng khách, phòng làm việc,… +Giá:330,000 VNĐ